THE WARNING ~ האזהרה

נבואות חדשות חושפות אירועים גלובליים


ברוכים הבאים לספר האמת ולאתר האזהרה, והביאה השנייה
מסרים נבואיים לביאה השנייה של המשיח ישוע

prophecies


מלחמה עולמית חדשה ומרה תוכרז  
 מלחמות שבהן מעורבות אירן, ישראל, מצרים  
וסוריה קשורות זו בזו   
יהיו רעידות אדמה חזקות ברוסיה ובסין
 
צורה חדשה של הצלב תוצג לראשונה  •
זמן הופעתו של כוכב השביט – ייראו שתי  •
שמשות
   

כומר מסכן שלי, האפיפיור בנדיקטוס  
ינושל מהכס הקדוש ברומא   
מזג האוויר יחל להראות סימנים מוזרים  
יהיה מבול גדול. תהיי עדה גם לשיטפונות קטנים יותר במדינות אחרות  


הביאה השנייה
הביאה השנייה קרובה
second
זמן ה”ביאה השנייה” קרב ובא 
השיבה שלי להציל אתכם תורגש בכל פינה בעולם 
ה”ביאה השניה” תתרחש מיד לאחר האזהרה 

הביאה השנייה קרובה
תפילות אלה מעניקות הרבה חסדים ותשורות מיוחדים
prayer
תפילת מסע צלב (83) להמתקת הענישה החמורה  
תפילת מסע צלב (94) לריפוי הרוח, הגוף והנפש  
תפילת מסע צלב (101) תפילה לנס התחושה בנוכחותו של ישוע  

חותם האלוהים החי
אזכור ל- חותם האלוהים בתנ”ך
two
כל אלה שיאמרו תפילה זו יזכו להגנה מפני רדיפות ומפני סימן החיה  
חותם האלוהים החי  
אלוהים מבקש מכל לקבל את החותם הזה  

מחילה שלמה
תפילה למחילה שלמה – כל הדתות
three
ישוע מגלה את המחילה השלמה, לכפרה מוחלטת  
תפילת מסע הצלב (24) מחילה שלמה לכפרה  •
בזמן האזהרה אלה שכיפרו על חטאיהם לא יסבלו  


המסרים שלי יביאו לדמעות של התנצרות

 נבואות                                           האזהרה                                             כפירה
atheism                                         greattribulation_small                                        prophets
הקשיבו לנביאים. אל תחזרו              האזהרה היא מתנה שמוכיחה                  לאלה שטוענים
על הטעות של אלה שלא         לעולם כי אלוהים מתקיים כאשר החטאים        שהם אינם מאמינים
.הקשיבו לנח.                           שלנו נגלים בפנינו כדי שנוכל להשתנות .           בי אומר זאת

בחג המולד הבא תוחלף חגיגת                פחד של אזהרה הוא לא                         • המסרים שלי יביאו •
הולדתי בטקס גדול                              משהו שאני ממליץ                              לדמעות של התנצרות

שני כוכבי שביט יתנגשו והצלב •    
שלי יופיע בשמיים אדומים

השמיים ייפתחו                                  • הגנו על זכותם של                                                            
בזמן האזהרה                                      ילדיכם לחינוך נוצרי                                                                 

התכוננו לקראת האזהרה                      • מסר לאגנוסטיקנים                                                              
הארת המצפון                                        ולאתאיסטים